Conflictmanagement

Bij grote projecten is het nooit naar ieders zin. Belangentegenstellingen zijn normaal. Verschillen van inzicht zijn aan de orde van de dag. Soms is het nodig om knopen door te hakken, dan weer is een compromis nodig of blijkt dat er toch meer belangen te verenigen zijn dan eerst was gedacht.
Meningsverschillen kunnen nuttig zijn. Ze bevorderen creativiteit, maken belangen en doelen helder en kunnen stimulerend zijn voor de samenwerking in het team of met externe partijen.
Conflictmanagement voorkomt dat de meningsverschillen een probleem worden voor de organisatie of de projectdoelen, door potentiŽle conflicten en hun risicoís tijdig te onderkennen, en escalatie te voorkomen.
Projectteams van grote projecten staan continu onder druk van buiten. Steeds wordt gevraagd om aan bepaalde belangen wel en aan andere niet tegemoet te komen. Polderen lijkt een noodzaak, maar is het niet. De ene keer is een inteeractief proces noodzak, de andere keer is het overbodig. Het gaat om het resultaat. Effectief onderhandelen leidt vaak tot oplossingen die beter zijn dan het compromis, dat eerst voor de hand leek te liggen.
Bij tegenstellingen in belangen kunnen gerechtelijke procedures erg hinderlijk zijn voor de besluitvorming op het gebied van ruimtelijke ordening. De stap naar de rechter verdiept ook de tegenstelling tussen partijen en verhardt de strijd. Mediation werkt toe naar een oplossing in beider belang en houdt de relatie goed. Mediation is goedkoper en sneller dan gerechtelijke procedures. Het integreren van mediation-methoden in het procesmanagement van grote projecten voorkomt onnodig tijdverlies door gerechtelijke procedures.
Containertransferia versterken de logistieke keten.
Containertransferia versterken de logistieke keten.
Belangen voor economie, natuur en toerisme kunnen samenkomen.
Belangen voor economie, natuur en toerisme kunnen samenkomen.
Windparken in Nederland zijn nodig. Maar aan de afsluitdijk werd het door de Tweede Kamer afgeblazen.
Windparken in Nederland zijn nodig. Maar aan de afsluitdijk werd het door de Tweede Kamer afgeblazen.
Door het stadion op te schuiven werden problemen met een buurgemeente voorkomen.
files/images/arena1_270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591