Natura 2000 en EHS niet op slot

Europa is zeer actief op het gebeid van natuurbescherming. Alle landen moeten natuurgebieden aanwijzen voor Natura 2000. Deze natuurgebieden vallen onder het strenge beschermingsregime van de vogel- en habitatrichtlijn. In Nederland is dat geregeld in de Natuurbeschermingswet.

Veel lagere overheden en initiatiefnemers maken zich zorgen, dat de gebieden van Natura 2000 voor economische ontwikkeling en voor recreatie op slot gaan. Het blijkt echter dat met zorgvuldige besluiten er ruimte is om economische kansen te benutten, ook in gebieden die vallen onder Natura 2000 of de Ecologische Hoofdstructuur. Dit vereist de inschakeling van de beste kennis uit top-instituten.

FTT Procesontwikkeling helpt overheden, mede door inschakeling van wetenschappelijke toppers, om economische ontwikkeling op Natura 2000 af te stemmen, zoals bij:

  • Het gezamenlijk ontwikkelen van een langetermijnvisie op de natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid van het Schelde-estuarium door de overheden in Vlaanderen en Nederland;
  • De besluiten van de Ministers over de verruiming van de vaarweg naar Antwerpen;
  • De besluiten van de Provincie Zeeland over de Westerschelde Containerterminal.
files/images/dam_industrie270x200.jpg
Windparken in Nederland zijn nodig. Maar aan de afsluitdijk werd het door de Tweede Kamer afgeblazen.
files/images/windmolen2_270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591