Gebiedsontwikkeling

Bij het maken van plannen voor gebiedsontwikkeling zijn er veel tegenstrijdige regels en belangen. De overheid wil dat de beperkte ruimte in de gebouwde omgeving dubbel wordt benut, terwijl de europese normen vragen om rust en lucht. Groene polders moeten zichtbaar zijn voor automobilisten, maar bedrijventerreinen mogen niet in groen gebied liggen.

Kortom het maken van omgevingsplannen vraagt van projectmanagers heel wat evenwichtskunst en tegelijkertijd doorzettingskracht van politici.

FTT ondersteunt processen waarbij het contact tussen burgers, initiatiefnemers en overheid een stimulerende kracht is voor het zoeken naar de best mogelijke invulling van de plannen, zoals de combinatie van veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid voor het Schelde-estuarium, het omgevingsplan voor Flevoland en de combinatie van natuur, haven en recreatie in de Wijkermeerpolder in Noord Holland.
Zorgvuldige inpassing leidt tot goede ruimtelijke ordening.
files/images/waterzuivering270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591