Inpassingsvraagstukken

Toen stadion Arena op de tekentafel lag (ca 1990) had de gemeente Ouderamstel een voorkeur voor de locatie Duivendrecht. Amsterdam wilde het stadion combineren met een directe overstap van een parkeergarage naar de metro: een transferium. Daarom koos zij voor een koppeling met station Strandvliet. Bij het station Bijlmer was ook toen al geen plek meer.

De gemeente Ouderamstel wilde de keus voor Duivendrecht afdwingen en bereidde zich voor om haar bevoegdheden in te zetten om de locatie Strandvliet tegen te houden. Zij had namelijk, doordat de geluidscontour van het stadion ook over haar gemeentegrens ging, een belangrijke wettelijke hindermacht.

Mede op advies van FTT, toen werkzaam bij de Milieudienst Amsterdam, werd het stadion gedraaid en de locatie enkele honderden meters verschoven naar de Burgemeester Stramanweg. Daardoor verviel de hindermacht van de gemeente Ouderamstel en was er minder geluidshinder in de Bijlmer. Voordeel was ook dat er meer ruimte was voor de jeugdopleiding van Ajax en de locatie bleek uiteindelijk kansrijk voor een gebiedsontwikkeling: de Arena Boulevard.

Het transferium lag precies tussen twee stations in. Er kwam daardoor toen geen directe overstap vanuit het transferium op de metro, maar de procedures voor bestemmingsplan en vergunningen konden wel snel en doeltreffend worden doorlopen.

FTT ondersteunt ook nu creatieve processen om grote projecten in te passen in de leefomgeving zoals windparken, bovenregionale bedrijventerreinen en containerterminals.
Door het stadion op te schuiven werden problemen met een buurgemeente voorkomen.
files/images/arena1_270x200.jpg
Door het stadion op te schuiven werden problemen met een buurgemeente voorkomen.
files/images/arena2_270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591