Duurzame economie en containers

Wij zijn steeds meer afhankelijk van snelle transportwegen van producent naar consument. Nederland is een handelsland. De snelle groei van de containeroverslag in ons land verslaat al jaren elke prognose.

Er is echter veel weerstand om ruimte te maken voor activiteiten met containers, terwijl we economisch daar veel baat bij hebben als er ook met de inhoud van deze containers gewerkt wordt. Bij herstructurering en aanleg van bedrijventerreinen moet meer en meer rekening gehouden worden met de eisen van de containerketen.

Aan de ene kant moeten er plekken zijn voor op- en overslag, vanuit de zee naar binnenvaart en vrachtwagens, of andersom, ook gecombineerd met het spoor. Aan de andere kant moeten dicht bij deze locaties bedrijven de ruimte kunnen vinden voor nieuwe activiteiten, die voor de economie een optimaal resultaat opleveren. Ook vraagt dit alles om een duurzame invulling, waarbij CO2-beleid, natuurbehoud, luchtkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik zijn meegenomen.

FTT ondersteunt processen die de best mogelijke combinatie zoeken tussen duurzaamheid, economie, goede ruimtelijke ordening en wettelijke eisen. Zoals bij het zoeken van locaties voor bovenregionale bedrijventerreinen, containertransferia en zeeterminals.
Containertransferia versterken de logistieke keten.
files/images/containers270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591