Effectief onderhandelen

  • Scheid de mensen van het probleem;
  • Richt je op de belangen, niet op posities;
  • Zoek naar oplossingen in wederzijds belang;
  • Dring aan op objectieve criteria;
  • Niet onderhandelen over posities.

Bron: R. Fisher, W. Ury, B. Patton (The Harvard Negotiation Project), Excellent Onderhandelen, Business Bibliotheek, 1994.
Joint-fact-finding
Lange termijn visie
files/images/langetermijnvisie270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Tweemolentjeskade 7 | 2612 XW Delft | T 015 - 214 80 02