Effectief onderhandelen

  • Scheid de mensen van het probleem;
  • Richt je op de belangen, niet op posities;
  • Zoek naar oplossingen in wederzijds belang;
  • Dring aan op objectieve criteria;
  • Niet onderhandelen over posities.

Bron: R. Fisher, W. Ury, B. Patton (The Harvard Negotiation Project), Excellent Onderhandelen, Business Bibliotheek, 1994.
Lange termijn visie
files/images/langetermijnvisie270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591