Escalatieladder

De escalatieladder is ontwikkeld door Friedrich Glasl ( Help! Conflicten, Friedrich Glasl, 1998). Elke trede geeft aan in welk stadium een conflict is aangeland. De conflictpartijen overschrijden steeds een drempel naar de volgende fase. Als ze dan geen actie nemen om het conflict op te lossen, dreigt verdere escalatie, waarbij het conflict zich stapsgewijs verdiept.

De negen escalatiefasen hebben ieder hun eigen karakteristiek. In de eerste drie fasen is het nog mogelijk om er zelf of met behulp van directe betrokkenen uit te komen. Vanaf fase 4 is het aan te raden om externe begeleiding te zoeken. Is het conflict te vergelijken met een totale oorlog tussen partijen, dan is een ingreep van buiten nodig om het conflict op te lossen.

FTT Procesontwikkeling beoordeelt uw situatie en adviseert over de best mogelijke weg om tot een oplossing te komen.
De escalatieladder
Lange termijn visie
files/images/langetermijnvisie270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591