Projectcyclus

De projectmanager, samen met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers richten zich op de projectcyclus. Deze moet zorgvuldig worden doorlopen. Fase, na fase. Bij grote projecten duurt elke fase soms meer dan een jaar. Het resultaat moet voldoen aan de doelen en uitgangspunten. Het tempo en de kwaliteit moeten passen in het budget. Verantwoording wordt afgelegd aan de politieke organen.

Bij grote projecten is het overleg zeer belangrijk met de direct betrokkenen. De initiatiefnemers en de maatschappelijke organisaties in klankbordgroepen. Ieder drukt vanuit zijn belang. Ook overheden hebben soms private belangen die mee moeten wegen. De actoren beïnvloeden ook elkaar. Verkiezingen leiden weer tot andere gezichtspunten die steeds weer in de projectcyclus moeten worden betrokken.

Zoomen we verder uit dan zijn er de achterbannen. De veranderingen in wetten en regels. Zowel op nationaal als in Europa. Wat betekent de nieuwe WRO of de WABO voor ons? Hoe zit het met de kaderrichtlijnen?

Elk schaalniveau kent zijn risico’s en kans op conflicten. Die soms de projectcyclus ernstig kunnen vertragen.

FTT Procesontwikkeling brengt deze risico’s overzichtelijk in kaart
Zij reikt de instrumenten aan om conflicten om te buigen tot creatieve processen en escalatie te voorkomen. FTT Procesontwikkeling helpt om de succesfactoren te versterken.
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591