Opdrachtgevers


Havenbedrijf Rotterdam
 • Containertransferium locatiekeuze

Ministerie VROM
 • Stad en Milieu
 • Milieukwaliteit in de Leefomgeving

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Onderzoek bestuurlijke verhoudingen Kaderrichtlijn Water

Provincie Flevoland
 • Procesbegeleiding Omgevingsplan

Provincie Noord Holland
 • Ontwikkelingsschets Wijkermeerpolder
 • Advies procesaanpak Wijkermeerpolder

Provincie Fryslan / Provincie Noord Holland
 • Planvorming Windpark Afsluitdijk

Provincie Utrecht
 • Milieukwaliteit in Ruimtelijke plannen

Provincie Zeeland
 • Planvorming Westerschelde Containerterminal
 • Analyse alternatieven voor containerisatie Vlissingen Oost

Provincie Zuid Holland
 • Reorganisatie gebiedsgericht werken
 • Procesmanagement Hoeksche Waard

Vlaams Gewest / Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Langetermijnvisie Schelde-estuarium 2010 - 2030
 • Second opinion besluiten 2007
Belangen voor economie, natuur en toerisme kunnen samenkomen.
files/images/brouwersdam270x200.jpg
Containeroverslag zorgt voor nieuwe uitdagingen.
files/images/schepen1_270x200.jpg
Leefbaar is ook: zicht op de ruimte die er is.
files/images/weg1_270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591