Profiel FTT

Na ruim 20 jaar ervaring bij overheden en adviesbureau's heeft Fon ten Thij in 2002 FTT Procesontwikkeling B.V. opgericht.

FTT beschikt over een gedegen kennis van methoden voor beleidsanalyse, krachtenveldanalyse, proces- en conflictmanagement. Hij combineert deze kennis met een ruime ervaring met de wet- en regelgeving bij het begeleiden van grote projecten.

FTT heeft ervaring in diverse rollen: als hoofd van een afdeling, als ondersteunend procesmanager voor de projectleider, en ook als eindverantwoordelijk projectdirecteur.

Ondersteuning van besluitvorming

Waar politiek gevoelige projecten gemakkelijk kunnen stagneren, creŽert FTT toegevoegde waarde door:

  • Het bundelen van creativiteit (joint-fact-finding) en het tijdig voorkomen c.q. oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke conflicten;
  • Het vaststellen van de marges waarbinnen projecten en besluiten haalbaar zijn binnen de wet- en regelgeving;
  • Het aanreiken en bewaken van succesfactoren bij het pad door de politieke besluitvorming;
  • Het versterken van de houdbaarheid van besluiten in de bezwaar- en beroepsprocedures.

Toegespitst op de vraag van de opdrachtgever wordt eventueel de extra wetenschappelijke expertise ingehuurd via het eigen netwerk, waaronder top-instituten.

Mediator

Fon ten Thij is ook mediator. Hij is geregistreerd conform de regels van het NMI en de Stichting Mediation in Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Neem contact op middels het contactformulier om het CV op te vragen.
Belangen voor economie, natuur en toerisme kunnen samenkomen.
files/images/brouwersdam270x200.jpg
Containeroverslag zorgt voor nieuwe uitdagingen.
files/images/haven_270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591