Mediation

Mediation is een methode om samen een conflict op te lossen met behulp van een neutrale bemiddelaar. De mediator helpt de partijen om het conflict terug te brengen tot een meningsverschil waarover kan worden onderhandeld. Hij begeleidt het onderhandelingsproces en helpt de partijen bij het formuleren van de zelf gekozen oplossingen.

Waarom Mediation?

Veel meningsverschillen en belangentegenstellingen bij grote projecten leiden tot beroepszaken bij een rechter. Soms is dat nodig omdat partijen willen weten of de wettelijke regels goed zijn toegepast. Het is echter vaker het geval dat men van de rechter een oplossing vraagt voor een probleem waar men samen niet uit is gekomen. De belangentegenstellingen, de visies en de mogelijke oplossingen worden dan in een juridisch jasje gestoken en met behulp van advocaten uitgevochten. Dit heet juridificeren. Beter is het om eerst te bezien of het geschil niet via bemiddeling en onderhandelen tot een oplossing kan komen. Dat bespaart veel tijd, geld en leidt eerder tot tevredenheid dan een juridisch gevecht.
Een Mediation hoeft niet lang te duren. Gemiddeld zijn niet meer dan 3 sessies van 1,5 - 2 uur nodig om de onderhandelingen weer vlot te krijgen. Ook bij de onderhandelingen kan de mediator als procesversneller ondersteuning bieden.
Er zijn twee momenten waarop een Mediation zinvol kan zijn om een conflict op te lossen:
  • Vooraf aan de besluitvorming, tijdens het interactieve beleidsproces.
  • Als gevolg van de bezwaarprocedure, om te bezien of men maximaal alsnog tot overeenstemming kan komen over maatregelen.

Deelname aan Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Men gaat een contract aan tussen partijen en mediator om zich maximaal in te zetten om het geschil op te lossen.
Via de volgende links kunt u informatie krijgen over de successen van Mediation bij geschillen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu:
Overleg...
Overleg...
Zorgvuldige inpassing leidt tot goede ruimtelijke ordening.
Zorgvuldige inpassing leidt tot goede ruimtelijke ordening.
Trage rivieren door ontwikkeld laagland.
Trage rivieren door ontwikkeld laagland.
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591