Hoe werkt FTT?

Uit de veelheid van methoden die in het proces- en conflictmanagement toepasbaar zijn er een drietal methoden die eruit worden gelicht:

  • de analyse van kaders en krachtenveld rond de projectcyclus, die de grondslag vormt voor het logo van FTT;
  • de escalatieladder die als handvat kan worden gebruikt voor het analyseren van conflicten en de weg naar een oplossing;
  • de regels voor effectief onderhandelen die ontwikkeld zijn op grond van de expertise in het Harvard Negotiation Project.

Joint-fact-finding

Bij grote projecten nemen belanghebbenden actief deel aan het besluitvormingsproces, zowel voor- als tegenstanders. FTT Procesontwikkeling heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van draagvlak voor plannen en projecten, met respect voor ieders inbreng. Deze methoden noemen we “joint-fact-finding” omdat hiermee de feiten over de inhoud en het draagvlak worden verzameld, op basis waarvan de politiek duidelijke keuzes kan maken.

Voorbeelden zijn:

  • Plannen voor een bovenregionaal bedrijventerrein, voor Provincie Zuid Holland;
  • De doorstart van de plannen voor een containerterminal, voor Provincie Zeeland;
  • Voorbereiding van een integraal omgevingsplan, voor de Provincie Flevoland;
  • Interactieve beoordeling van alternatieven (multicriteria-analyse) , voor Rijkswaterstaat Zeeland, Zuid Holland en IJsselmeer.
Lange termijn visie
files/images/langetermijnvisie270x200.jpg
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591