Welkom bij FTT Procesontwikkeling

Het bureau ondersteunt bestuursorganen, bedrijven en projectorganisaties bij besluitvorming over politiek gevoelige grote projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en milieu.

Snel naar ...

Procesmanagement
Het realiseren van grote projecten in de leefomgeving is voor de overheid een ingewikkelde zaak.

Conflictmanagement
Bij grote projecten is het nooit naar ieders zin. Belangentegenstellingen zijn normaal.
Leefbaar is ook: zicht op de ruimte die er is.
Leefbaar is ook: zicht op de ruimte die er is.
Containertransferia versterken de logistieke keten.
Containertransferia versterken de logistieke keten.
Door het stadion op te schuiven werden problemen met een buurgemeente voorkomen.
Door het stadion op te schuiven werden problemen met een buurgemeente voorkomen.
FTT Procesontwikkeling B.V. | Boterbloemstraat 71 | 1032 LV Amsterdam | T 06-51406591